جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

باغ سوخته - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

باغ سوخته

Loading the player...

انیمیشن باغ سوخته داستانی از قرآن کریم را روایت می کند .در این داستان اهمیت زکات وکمک به نیازمندان مورد توجه قرار می گیرد
پیر مردی که صاحب باغ بزرگی است در هنگام مرگ به فرزندان خود وصیت می کند که پس از مرگش راه و روش زندگی او را از یاد نبرند و همانطور که او به نیازمندان کمک میکرده فرزندانش هم به فقرا و نیازمندان کمک کنند و زکات مال خود را از میوه های باغ به تهی دستان بدهند . او تاکید می کند که کمک به مستمندان نه تنها نه تنها مال و ثروت آنها را کاهش نمی دهد بلکه باعث برکت و ازدیاد روزی آنان نیز می شود .پسران پیر مرد این سفارش پدر را نادیده می گیرند و تصمیم می گیرند که شبانه میوه های باغ را که جمع آوری کرده اند به خانه ببرند و کم کم بفروشند و باندادن سهم هر ساله فقرا ،ثروت و دارایی بیشتری جمع آوری کنند ،اما هنگامی که برای جمع آوری و بردن محصول به باغ می رسند میبینند که باغشان سوخته است و جز تلی از خاکستر چیزی باقی نمانده است .پسران پیر مرد توبه می کنند و از خداوند طلب بخشش می نمایند

Animation named as burnt garden telling story of Quran .in this story writer wants to show the importance of Zakat and helping poor people.
Old man is owner of big garden ,he say about his will before his death .he wants them follow his way  and give zakat ,but his sons don't listen to him .they decide to collect products of garden ,take home and sell them and give nothing to poor people. But as soon as they came, see garden burnt .so they repent and ask forgiveness from God.