جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بازی گرم گرم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی گرم گرم

Loading the player...

اين بازي يکي از بازيهاي بومي محلي استان گيلان است که در ديگر استانها نيز به شکلهاي متفاوت وجود دارد که معروفترين آن بازي گرگم و گله مي برم است که يک رجز خواني بين گرگ و چوپان است که اين بازي مخصوص کودکان و نوجوانان است که هم بصورت دخترانه است و هم پسرانه که هدف بازي اتحاد و وحدت را در برابر دشمن مي رساند
شرح بازي: ابتدا بازيکنان، دور هم جمع شده و از ميان خود يکي را به عنوان گرگ و يکي را به عنوان گوسفند تعيين مي کنند. بقيه به عنوان بره

پشت سر گوسفند، در حالي که دو دستي از کمر يکديگر گرفته اند، تشکيل يک ستون مرتب را مي دهند. گرگ در مقابل گوسفند، به طور روبرو، ايستاده است. بازي با خواندن عبارت زير، تؤام با انجام حرکات موزون مربوط به عبارت اجرا مي شود.

بره ها: ننه من گرسنمه (هماهنگ و همصدا)

گوسفند: صدا نکن، گرگ اومده (با حالت هيس!)

گرگ: گرگم و بره مي برم (با دستهاي باز)

گوسفند: تا جون دارم نميذارم (با زدن دست بر سينه)

گرگ: چنگال من تيزتره (با پنجه کردن دست ها)

گوسفند: دنبه ي من لذيذتره (با لرزاندن دستها)

گرگ: بابام ميگه دنبه بيار (با اشاره به پشت)

گوسفند: دنبه ندم چي مي کني؟ (با دستهاي گره کرده؟)

گرگ: خورد و خميرت مي کنم                   دنبه به جونت مي کنم….

جست و خيز کنان جواب مي دهد و حمله را شروع مي کند، در اين حال گوسفند جان خود و بره هايش را در خطر مي بيند، دستهايش را به شکل صليب باز کرده و با حرکت به چپ و راست که عنوان دفاع را دارد، بدون اينکه گرگ را بگيرد از بره هايش محافظت مي کند و مي گويد: خونه ي خاله کدوم وره؟

و همچنين تمامي بره ها براي حفظ رديف ستون به تبعيت از او، در حالي که پشتا پشت به اين سوي و آن سوي مي روند جواب مي دهند؛ خونه ي خاله از اين وره، از اين وره و از اون وره … از اون وره … و گرگ همچنان سعي در گرفتن لااقل يکي از بره ها دارد، و مشخص است بره اي که تنبلي کند و از ستون خارج شود، با لمس دست گرگ، به دام مي افتد و اسير مي شود و در کنار محوطه بازي را تماشا مي کند، دوباره بازي با عبارت: ننه من گرسنمه شروع و تا اسير شدن يکي از بره ها ادامه مي يابد و همين طور بازي تکرار مي شود تا تمامي بره ها اسير شوند و يک دور بازي تمام شود، در دور بعدي جاي و نقش گرگ و گوسفند عوض مي شود.

? نتيجه بازي: اين بازي کودکان را در مقابل دشمن مشترک، متحد ساخته و نقش والدين را در حراست و امنيت خانه و خانواده، به کودکان ياد مي دهد.