جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

بازی نور وسایه در مسجد امام خمینی اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی نور وسایه در مسجد امام خمینی اصفهان

تمام مسجد دارای تناسبی شاهانه بوده و بر شالوده‌ای وسیع بنا گردیده است.نمای حیاط به دالان‌ها، طاقچه‌ها، توده‌های مقرنسهای روشن و نوارهای درازی از کتیبه‌های سفید درخشان آراسته است و سراسر آن از کاشی‌های هفت رنگ الوان پوشیده شده که مایه‌های آبی بر بالای پوشش زیرین مرمر با مایه‌های طلایی مستولی است.در ساعاتی از روز بازی نور وسایه ها که از کتیبه ها و طاقچه ها به داخل مسجد می تابد فضای دل انگیز و خو شایندی را برای باز دید کنندگان رقم می زند.Light and Shadow Play in the Imam Mosque

All mosques has royal propertions and has been built on extensive foundation.the yard perspective has been decorated to,long passage ways and niches,light different figures, and long strips of white epitaphs and all over have been covered of coloured tails that blue color with golden cover of marbel.during some hours of day,the playing of light and shadow that is shining from epitaph and niches into the masque,has been previded pleasure and exciting space for visitors

 

{rsmediagallery tags="shadowlight" limit="21" }