جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

بازی محلی هلمزا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازی محلی هلمزا

Loading the player...

بازی محلی گیلان به نام هله مزا(هلمزا) که ابزار اصلی آن چوب است که در آن به کار رفته است در این بازی ابتدا چوب دستی ها از شاخه

درختان بریده می شود و بعد از کندن پوست چوب نوک آن را با داس تیز می کنند آنگاه یک چوب کوک بریده و کنار گذاشته می شود و سپس با

بیل چاله ای در مرکز زمین بازی کنده می شود و زمین بازی به طور معمول از محوطه ای پوشیده از چمن در باغ و یا کنار باغ تشکیل می

شود این بازی از دو گروه تشکیل شده است و بازیکنان دو گروه باید چوب کوچک را بوسیله چوب بلند داخل چاله حفر شده بیندازند بازی با پرتاب

کردن چوب دستی های بلند به طرف چوب کوچک آغاز می شود وچوبدستی باید به چوب بلند برخورد کند در مرحله بعدی چوب کوچک بوسیله یکی

از بازیکنان به طرف چاله پرتاب می شود بازیکنان دو گروه با چوبدستیهای خود به چوب کوچک ضربه می زنندگروه اول تلاش می کنند چوب کوچک

را داخل چاله بیندازند و بازیکنان گروه دیگر با چوبدستیهای خود مانع انداختن چوب کوچک به چاله می شوند