جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بازتاب - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بازتاب

Loading the player...

بازتاب با توجه به سند چشم انداز و مسایل و چالشهای پیش رو به بررسی مسائل مهم استان از جمله اهداف توسعه استان و شناسایی موانع و ارائه  راهکارهای مناسب  در جهت توسعه و پیشرفت می پردازد. 
در این برنامه با بیان مسائل و مشکلات اقشار مختلف جامعه در سطح استان و پاسخهای مسئولین مربوطه که بصورت زنده یا تلفنی  انجام می شود سعی در برطرف سازی این مشکلات می شود.
بررسی مصوبات سفرهای ریاست جمهور و پیگیری مصوبات ، همچنین درصد پیشرفت پروژه ها ، و ارتباط با مسولین در موارد مختلف از نقاط مختلف برنامه است.
عوامل برنامه
تهیه کننده : سید فرهاد عریضی
گروه تحقیق : عباس مقتدایی ،رایحه هدایت نیا
تدوین : شهروز پشوتن
کارگردان : سید علی معصومی زاده
گزارشگر : محمد ابراهیم زرگر زاده