جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

بازار قیصریه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

بازار قیصریه

Loading the player...

بازار قیصریه : اصفهان ...بازار بزرگ اصفهان با راسته ها ، دکان هایی بر دوسو با  رایحه .برخاسته از ادویه های
مشرق زمین با قوس وبرش های معماری ، طاق های ضربی ونورگیرها با ازدحام وهیاهوی آدمیان وچهرهای گشاده ی
فروشندگان ، فضایی شرقی را بوجود آورده  ،که هنوز نشانه های از آنها برجاست.
خنکای مطبوع در گرمای تابستان و گرمای دل پذیر در سرمای زمستان از وپژگی های این فضای شرقی وایرانی است.
بازار برگ اصفهان یکی از مهمترین ومعروف ترین بازاهای ایران است  که آوازه ی جهان گیر دارد .
در اوج آبادانی این بازار ،رفت وشد باربران، ازدحام خریداران ، شور وتلاش فروشندگان، دقت و .اعتبار صرافان توجه
بازدیدکنندگان پایتخت صفوی را برانگیخته وآنها را به تحسین وامی داشته است که در سفرنامه ها از آن بسیار یاد کرده اند.
" کمفر "در سفرنامه اش بازار قیصره رانشانه ی اجتماعی وتوسعه دادوستد شمرده و"شاردن" به آسمانه های آجر پوش ،طاقهای
ضربی وسقف های گنبدی و منفذها و روزن های سقف اشاره کرده است .  از این منفذ هاست که آفتاب به درون بازار می تابد
وآمیزه ی غریبی از نور وسایه را شکل می دهد تا آنکه ساعت بازاریان است .
در هر راسته از بازار اجناس خاصی تولید و عرضه می شود مثل بازار کفاش ها، بازار عطار ها ، بازار فرش فروش ها
در سفر نامه " اول آریوس" به گران بها ترین پارچه ها واجناس موجود  در  امپراطوری ایران اشاره شده که در این بازار
عرضه می شد و هر کس می توانست نادر ترین تمام امتعه دنیا را در آن بیابد
دکان های دو طرف بازار عموما دو طبقه است.
که طبقه پایین برای فروش اجناس و عرضه ی آن به خریداران و طبقه بالا معمولا انبار کالا یا کار گاه تولید است.
درتقاطع راسته ها ، چهار سوق ها قرار دارد با سقفی بلند تر و زیبا تر از سقف  راسته ها ، این چهار سوق ها گاهی در میان
ی بازار و در برابر کاروانسرا های بزرگ واقع شده است. چهار سوق ضراب خانه یکی از این چهار سوق هاست که
شاهکاری از عصر صفوی است..آجر کاری با طرحهای هندسی واسامی مقدس الله ،محمد و علی که با آجر نهایت زیبایی بر دور
تا دور این گنبد نقش شده .تیمچه فضایی سر پوشیده است متصل به بدنه بازار تا تجارت خانه هایی که خورده فروشی ها را
تغذیه و نرخ کالاها را تعیین میکند .
از تیمچه های معروف بازار اصفهان وزیباترین آن تمچه ملک است . آجر کاری، درهای چوبی معرق ،قوس وبرش های
معماری ، نورگیرها وشبکه کاری های سقف این فضای سایه پرور در معماری بازار جایگاهی ویژه دارد...

 

Gheisarie bazzar:Esfahan...Esfahan bazzar with stores on the both sides,with the fragrance of  spices, architecture arc cutting, Vault skylights beat,and With the happy throng and sellers, an oriental atmosphere created,which its   signs are still there. Cool in summer and warm air in the winter are the characteristic of  Iranian and  the eastern.
The big bazzar of Esfahan,is one of the most important bazzar of Iran that is famous in the world.
At the peak of the market prosperity, porters travel, crowds of buyers, sellers sensational effort, and accuracy,Credits of  exchangers, cause Visitors of  the Safavid capital,admire the itinerary.
"Kmfr" in his travelogues,said the Gheisarie bazzar is the sign of Social development and trade mark as "Chardin, The brick marquee flooring, arches
Multiplicative and domed roof and ceiling.
This is the hole where the sun shines into the market,it is the mixture of light and shadow,which is the clock of merchants.
Delivering certain goods from the diffrent parts of the  market,such as  shoemaker market, market Attar, the rug market . The travel magazine "First aureus" the most precious commodities  in the Persian Empire points  to The most precious fabrics and products mentioned in the Persian Empire.
Generally two-storey shops are on both sides of the market.
Downstairs is for  selling  to the buyer and the top floor is usually a warehouse.
In order intersections, four drives can be more beautiful than the high ceiling and the roof of the order.
The four propelled are occasionally, located in front of the big house,or in the middle of the bazzar.
Zarabkhaneh, is one of the four propelled of Safavid era masterpieces. Brick work with geometric designs, Holy names of Allah, Muhammad and Ali, which ultimately beautiful brick around  the dome. Timchehis a  covered space that is connected to the housing market, the retail businesses make
Specifies the feed rate and commodities.
Molk timcheh is The most popular,and the most beautiful timcheh in Esfahan.
Brick work, wooden doors, diaphoretic, and arc cutting
Architecture, and the space under the roof skylight,make the market architecture as  a special place.