جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

باران نیسان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

باران نیسان

Loading the player...

درکتاب زادالمعاداز  سید طاووس روایت کرده است که رسول خدا (ص)فرمودند:که درماه نیسان رومی آب باران را می گیری وسوره فاتحه الکتاب وآیت الکرسی وچهار قل(توحید  ناس ،کافرون ،فلق )را هر یک را هفتاد بار می خوانی وهفتاد مرتبه سوره  قدر   وهفتاد مرتبه الله اکبر ولااله الاالله     میگویی وهفتاد  بار صلوات وهفت روز در بامداد وعصر از آن آب می آشا می تا همه درد ها ومرض هایی که در تن تو هست شفا یابدبه خواست خدا 
در استان اصفهان هم اعتقاد به شفا بخشی آب باران نیسان وجوددارد  در شهر خوراسکان به این آب دعای نیسان را می خوانند وبه بیمار ان خود می دهند به امید درمان دردشان باران نیسان از چهل روز بعد از نوروز تا شصت روز بعد از آن می بارد