جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

آیینه (بوسه بر حرم پیامبر) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیینه (بوسه بر حرم پیامبر)

Loading the player...

در ماه ذی الحجه به حجاج اجازه بوسیدن حرم پیامبر را نمی دادند و حجاج را مورد آزار و اذیت قرار می دادند.سید شرف الدین در زمان عبدالعزیز آل سعود به زیارت خانه خدا مشرف شد .او از جمله علمایی بود که به دعوت شاه ،به کاخ وی رفت تا عید قربان را به وی تبریک گوید .وقتی نوبت به او رسید ،قرآنی را که در جلد پوستی بود به وی هدیه داد.ملک هدیه را گرفت و بوسید و به عنوان احترام و تعظیم بر پیشانی خود گذاشت.سید شرف الدین گفت :این جلد پوست بز است چرا آن را می بوسید؟
ملک گفت:غرض من بوسیدن قرآن و احترام به آن است نه جلد
سید گفت :غرض ما هم بوسیدن حرم یا پنجره یا اتاق پیامبر تعظیم رسول خداست .
ملک عبدالعزیز که با برهانی آشکار روبروشد به حجاج اجلزه داد تا با آثار رسول خدا تبرک جویند.
بازیگران:مهدی شهداد-حجت الله نجف پور –فرشاد فهیمی
نویسنده:مهدی شهداد
کارگردان و تهیه کننده :زهرا فدایی


Mirror-kissing on prophet sanctuary
In "ZEl Hajeh" month, Hajjis can't kiss the prophet sanctuary. hajjis were suffer pain of Arab people. In Abdul Aziz Al Saud era, Sayed Sharaf E-dean was visiting chapel. He was one of learned men who was inviting to his palace. They want to congratulate him on the feast. when he was turn, give him a Quran in skin cover. the king dive, kiss it  and give on forehead as a respect
Sayed Sharaf E Dean tell him: this is a goat skin cover, why do you kiss it
King answer: I only do it as a respect
Sayed answer: we kiss prophet sanctuary as respect, too
In this situation king can't answer him and allow to do that
Act : Mahdi Shahdad,Hojat Allah Najaf Pour, Farshad Fahimi
Writer: Mahdi Shahdad
Director and producer:Zahra Fadaee