جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

ایوان شرقی مسجد جامع اصفهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ایوان شرقی مسجد جامع اصفهان

Loading the player...

ايوان شاگرد (شرقي ) مسجد جامع اصفهان با طاق گهواره اي به طول و عرض 50/10 متر در ضلع شرقي صحن واقع گرديده و از ساخته هاي دوره ي سلجوقي است .
لازم به ذكر است در وضعيت كنوني هيچ يك از ايوان ها به طور كامل مشخصات اصلي زمان سلجوقيان را ندارد و همگي تغييراتي كرده اند كه در اين ميان ، تغييرات ايوان شرقي مشخص تر است .
در قرن چهارم هجري قمري ، محل اين ايوان بخشي از فضاي ستون دار منظم و سرپوشيده ي كلي مسجد بود . در دوره ي سلجوقيان و احتمالاً در زمان سلطان سنجر ، همه ي ستون هاي موجود در فضاي مذكور تخريب و ايوان شرقي به جاي آن ها ساخته شد .
با توجه به مطالعات ، ايوان شرقي در يك مرحله احداث شده و تمام بخش فوقاني نماي آن ، حداقل تا سال 1312 ش . به صورت اول بوده است .  :  اين ايوان تا مدت ها كاملاً منفرد بوده و به بناهاي مجاور متصل نبوده است.  
بعد از اين زمان ، سيماي كلي فضاي مسقف مسجد تغيير كرده و طاق هاي مدور آجري جاي سقف هاي مسطح چوبي را گرفته است .
در فاصله ي اواخر قرن هشتم تا اوايل قرن نهم هجري قمري ، راهروهاي طرفين ايوان شرقي با طاق هاي مرتفع مقرنس كاري شده پوشانده شد و در پايان دوره ي صفويان ، يا احتمالاً در اوايل دوره ي قاجاريان در ارتفاع ميانه ي اين راهروها طاق تخت زده شد كه اين فضا را دو طبقه كرد .