جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

ایران در جمع هشت کشور برتر دارای فناوری فضایی - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

ایران در جمع هشت کشور برتر دارای فناوری فضایی

ایران در جمع هشت کشور برتر دارای فناوری فضایی


یکی از #دستاوردهای_انقلاب_اسلامی ، ایران در جمع هشت کشور برتر دارای فناوری فضایی

آدرس کوتاه :