جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

آگرده - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آگرده

Loading the player...

مردم شهر بویین  نان شیرینی  خوشمزه ای درست می کننداول     آرد را داخل  شیر گاو خمیر می کنندبعد روغن گل به آ ن می افزایند سپس در آن زعفران می ریزند مایه خمیر هم به آن اضافه می کنندسپس مقداری ازآن را تکه تکه برمی دارند ودر ظرف  پهن می کنند وآن خمیر نان را برشته می کنند پودر پسته وخلال بادام  برروی آن می ریزند شکر به  آن می افزایند به عنوان هدیه برای دوستان   می برند نان  شیرین  خوشمزه ای است این یک رسم خوب در شهر بویین است
از گذشته ها بوده ا ست مردم بویین مهمان نواز هستند
کاری از مسعود شاهنگی

agerde
Boein townspeople make delicious donuts

First, make a paste of flour into milk

Then pour in the saffron    Flower oil after adding varying

Add yeast to it  Then remove it  And pieceof batter  within that broad  It can toast the bread Batter
Pistachio powder on it coming  add sugar  to it  As gifts for friends
Sweet bread is delicious
It's a good draw in the city's Boein  From of the past
The people are hospitable Boein