جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

اکسیژن - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اکسیژن

 

برنامه اکسیژن

با موضوع بررسی وضع آلودگی شهر اصفهان پرداخنه میشود . این برنامه با مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان آماده و پخش می گردد. عوامل آلودگی ، راهکارها ی مبارزه با آن هشدارهای جدی کارشناسان برای جلوگیری از آلودگی هوا حاشیه های آلودگی هوا ، موضوع هایی است که در این برنامه پرداخته می شود

زمان پخش برنامه: یکشنبه ها ساعت 20:00

تهیه کننده: سید حسین حجازی

کاگردان: حامد ملا حسینی