رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

ايستگاه 837 - نمایش محتوای صدا

 

 

ايستگاه 837

ايستگاه 837

 

 

 

ايستگاه 837 عنوان برنامه ايست كه به برنامه ها و توليدات راديو اصفهان مي پردازد.

از جمله ايتم هاي اين برنامه عبارته از: معرفي برنامه هاي توليد شده ، اشنايي با عوامل برنامه ساز ،

اشنايي با سرگذشت راديوو بخش اولين ها

اين برنامه به مدت 90 دقيقه چهارشنبه شبها بر روي انتن مي رود

تهيه كننده : مجيد سميع عادل

گوينده : زهرا كاظمي

نويسنده : مريم محلوجي