جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

آوای کتاب - نمایش محتوای صدا

 

 

آوای کتاب

تنظیم برای پخش : رادیو اصفهان

برنامه آوای کتاب با هدف  آشنایی بیشتر مخاطب با کتاب وکتابخوانی بیشتر تهیه شده و جهت افزايش علاقه مندي افراد جامعه به كتابخواني تلاش نموده همچنین استفاده بهينه از زمان غير كارآمدرا در نظر گرفته است ،این برنامه در مراکز مختلف صدا وسیما با سفارش اداره ی کل صدای استلنها تهیه وبرای تمامی مراکز ارسال گردیده است .

آرای کتاب هر روز راس ساعت 2 بامداد پخش میشود .

سال تولید: 1395