جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

آهنگر صنعتی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آهنگر صنعتی

Loading the player...


آهنگر صنعتی
در گذشته حرفه ها ومشاغل زیادی در استان اصفهان وجود داشته است که امروز ه ازبین رفته یا در حال از بین رفتن است آهنگری یکی از شغل هایی است که هنوز به ساختن برخی چیز ها می پردازددربازار اصفهان آهنگر صنعتی هست که تا کنون انواع قیچی ها را می سازد قیچی برای قالی بافی قیچی برای آهن بریدن قیچی های زرگری     وکارهای دیگراین قیچی ها به کشور های دیگر هم صادر می شود همچنین دفتین برای قالی  بافی   و انواع  ابزار های  کفاشی مانند چکش سندان و......

انواع ترازو    قپان   هم در کارگاه آهنگری استاد علی طلا کوب در بازار نجارهای اصفهان ساخته می شود استاد هفتاد سال است که به این کار مشغول می باشد


Industrial blacksmith
In the past, many professions and occupations in the Esfahan province has   Today it is lost or being destroyed
Blacksmith a career that is still busy by making some
In the market that has a variety of the industrial blacksmith makes the cut   Scissors for Cutting Scissors Carpet Shears for iron and goldsmith   These scissors are exported to other countries   Also Dftyn for carpet weaving and shoemaking tools like hammers and anvils   Steelyard balance of the Blacksmith workshop ... Kobe Master Ali gold market is made up of Njarhay    Master Ali Gold Kobe seventy years that it has been