جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

آهنگری زواره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آهنگری زواره

آهنگری از مشاغل بسیار قدیمی زواره است ، شغلی که اکنون با توجه به صنعتی شدن ؛ دیگر رونق قدیم را ندارد اما همچنان پابرجا مانده است ، بیل ،سیخ
،سه پایه ، داس، انبر و... ازتولیدات این قشر زحمتکش میباشد که به شهرهایی چون نطنز وکاشان صادر میشود
برای گرم کردن کوره های آهنگری از ذغال استفاده می شود
در حال حاضر حدود ده آهنگری در شهر زواره مشغول به فعالیت است

Smithy is the ancient vocation in Zavareh. The work that now with regard to industrialization has not past prosperity but it is stable yet. Shovel goad trivet sickle tong and …are output of this toiler persons that export to Natanz and Kashan. There is used carbonic for warming the smithy kilns. Now about ten smithies are working in Zavareh city.

 

{rsmediagallery tags="ahangari" limit="21" }