جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

انتخابات ، وظیفه دینی و اخلاقی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انتخابات ، وظیفه دینی و اخلاقی

 

 

 

 

 

 

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ، ملت ایران آنچه می کارند درو می کنند . بعغی افراد ، در انتخابات شرکت نمی کنند واز نتیجه راضی نیستند ، باید شرکت کرد و آن کسی را که فکر می کنید می تواند این کار را انجام دهد را انتخاب کنید و به او رای دهید . شرکت در انتخابات علاوه بر وظیفه دینی ، مظیفه میهنی ، ملی ، سیاسی و اخلاقی ست و حفظ عزت و شوکت کشور به این وابسته است . انتخابات را باید مغتنم شمرد زیرا بسیار حادثه مهمی ست .