جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

انتخابات ، مظهر آزادی ملت ایران - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

انتخابات ، مظهر آزادی ملت ایران

Loading the player...

 

 

 

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری ،انتخابات را نباید حادثه ای کوچک تلقی کرد ، بخصوص که انتخابا ت ریاست جمهوری باشد ، چرا که از همه انتخابات مهمتر است و مظهر آزادی ، انتخاب ، قدرت و رشد ملت ایران است . در یک ملتی که انتخابات ریاست جمهوری آنها 35درصد حائزین شرایط شرکت می کنند ، پیداست که مردم نه به نظام سیاسی اعتماد دارند ونه امید . در ایران اسلامی قریب به 80درصد مردم شرکت می کنند که این افتخاری بزرگ است . این نشان دهنده این است که این ملت روی پای خودش ایستاده و به مسائل خود می نگرد و می خواهد که در این مسئله تصمیم گیری کند . اینکه مردم سلیقه های مختلفی دارند و نامزدهای متعددی شرکت می کنند ، این مساله بعدی ست ، مسئله اول شرکت مردم ایران است ، که نشاندهنده زنده بودن ملت ایران است .