رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

امید به زندگی - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

امید به زندگی

افزایش امید به زندگی از 56 سالگی به 74 سالگی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر یکسال

آدرس کوتاه :