جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

امام زاده سید سراءالدین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امام زاده سید سراءالدین

Loading the player...

امامزاده سراءالدین  معروف به سراوین آستان مقدس این امامزاده که فرزندامام موسی کاظم(علیهالسلام)می باشددرغرب استان اصفهان می باشددرجنوب شهرعسکران واقع است اودرزمانی که حضرت رضا(ع)درمشهدبودند باصدنفرازسادات ازبغدادبه طرف مشهدحرکت می کنددرراه دررودبارباسرداری به نام رئیسعلی مواجه میشودوازآنجامی گریزدو درلاویج عسکران دوباره بادشمن درگیرمی شودوبه شهادت می رسدودرکنارچشمه ای درجنوب شهرعسکران مدفون می شوداین مطلب درکتاب کنزالانساب به چاپ رسیده است واکنون درآستان امام رضا(ع) درشهرمشهد   وجود   دارد