جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

امام در محاصره - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امام در محاصره

Loading the player...

یکی از دانستنیهای لازم برای هر شیعه اشنایی با تاریخ سیاسی ائمه بزرگوار شیعه مخصوصا ائمه بزرگواری که بسیار غریبی و در محاصره دشمنی در تمام عمرشان در محاصره دشمن بودند ،حضرت جواد (ع) و عسکریین،حضرت هادی و امام یازدهم و بعد بحث مهدویت و تاریخ سیاسی حضرت بقیه الله یکی  از مهمترین دانستنی های است که یک شیعه اگاه لازم است برای نوع اتخاذ روش در زندگی خودش آگاه به این مباحث باشد

Imam in blockade
One of the important information foe every shiie is getting some information about political history of imams; especially some imams that were very exotic and enemy blockade in all their age.imam javad, imam Hadi and imam Hasan asgari are three exotic imam. And in countinue political history of imam Mahdi is important information that each shiie should know.