جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

امام آمد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امام آمد

Loading the player...

پس از سالها اسارت در بند استعمارگران ، عالمی از فرزندان  سلاله پیامبران  جوانان برومند میهن
را به رهایی فراخواند وآنان چه زیبا لبیک می گویند ، دعوت رهبر برنادل سپید محاسن را.
پس قیام کرده و واژه انقلاب را  به تفسیر می کشند تا فروریزند بت طاغوتی دورانشان را .
شعار : اسلام پیروز است ، آمریکا نابود است ، خمینی پیروز است ، کارتر نابود است. تا خون در رگ ماست
خمینی رهبر ماست . ملت فدای ارتش ...خمینی ای امامم حکم جهادم بده

After many years of captivity in the colonial، Prophets progeny of the world's children Memorial Youth homeland
Release the call

Tell them the wonderful answer


White Brnadl leader invited the merits

After the rebellion, and to interpret the words kill Arrogant time to put Fetish.

Slogan: Islam is victorious, America is destroyed.Khomeini's victory, Carter is destroyed The blood in our veins
Khomeini is our leader
Sacrifice Nation Army ...

Give a Amamm Khomeini ruled Jahad.. , .