جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

امامزاده سید ملکشاه شهرضا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

امامزاده سید ملکشاه شهرضا

Loading the player...


متن
بقعه سید ملکشاه در فاصله پنج کیلومتری شهرضا ودرانتهای  روستای جرم افشار قرار دارد دارای گنبدی فیروزه ای رنگ  و کاشیکاری شده می باشد . ارتفاع گنبد آن ازکف به دوازده متر می رسد.
ساختمان بقعه بنایی با مساحت پنجاه متر است وبنای جدید ان از سال 1383 آغاز گردیده است . ودر کنار آن مسجد وحسینیه روستاقرار دارد ضریحی  به ابعاد 2*2بر روی سنگ مزارداخل بقعه آن قرار دارد بنا به اعتقاد اهالی محل نسب این سید بزرگوار به امام موسی بن جعفر می رسد .
جرم افشار نام دهی است از دهستان حومه بخش حومه ٔ شهرضا. این ده در هفت هزارگزی شمال خاور شهرضا و دو هزارگزی شوسه ٔ شهرضا به اصفهان واقع شده و محلی جلگه و معتدل است . 4000 تن سکنه ٔ شیعی مذهب و فارسی زبان دارد . آب آن از لوله کشی شهری تأمین می‌شود ومحصول آن انار گندم جو هندوانه و شغل اهالی زراعت و دامداری است . این ده راه ماشین رو و دبستان ومدرسه راهنمایی دارد. امامزاده سید ملک شاه در این منطقه واقع شده است .