امامزاده ابراهیم (ع)مبارکه

در محله نهجیر شهر مبارکه امامزاده ابراهیم (ع)واقع است در اتاقی حدود 20متر مربع واقع گردیده است .

بقعه فاقد گنبد است وضریحی هم ندارد وفاقد هر گونه تزیین است .

بعضی می گویند او هم یکی از سادات مهاجر است که حدود صد سال پیش در اینجا فوت شده ومدفون گردیده است وبعضی می گویند او از سادات منطقه بوده ودر اینجا مدفون شده است .

این امامزاده مورد احترام وتکریم اهالی قرار دارد

Loading the player...