جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

آلرژی چیست - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آلرژی چیست

Loading the player...

 

آلرژی یعنی افزایش غیر ضروری پاسخ ایمنی بدن به یک محرک که اگر این افزایش پاسخ در محدوده دستگاه تنفسی باشد ، به آن آلرژی تنفسی می گویند . زمینه آلرژی ارثی ست اما ممکن است مدتها در بدن فرد باشد و خود را نشان ندهد .