جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

الا غریب خراسان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

الا غریب خراسان

Loading the player...

من همان آهویم ... که  همزاد خطر بود و ترس خود را از دامان امن تو آویخت، همان آهویم که غریبانه نگاهش را به دستان اجابت تو دوخت، همان آهویم که هنوز هم ضمانت بی دریغ تو را فخر میکند، نشانی ساده تو از خاطر هیچکس نمیرود وقتی خورشید خانه زاد شماست و باران پاداش دست بر آسمان بردنتان وقتی ابر ها سایه سار شمایند و شما سایه بان خاک تا افلاک و من هنوز چرخ میخورم و چشمم به گنبد و گلدسته هاست و هنوز تو ضامن تمام آهوان غریبی؛ الا غریب خراسان...

 

I just Deer ... Twin threat and fear that had hung me from a safe lap, looked at the stranger's hands Hvym the answer you're sewing, the Deer will still honor the warranty your unwavering

Does anyone simply because you are not home when the sun is free and rewarded the rain shadow on the clouds of heaven Shmaynd Brdntan when you shade the soil up to the heavens, and I'm still wheel and you are still my of the dome and guarantee Goldasteh all Hvan strange;


Ella exotic Khorasan ...