آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا

آقای سید مصطفی هاشمی‌طبا


سید مصطفی هاشمی طبا در 1325 در شهر اصفهان متولد شد.


**سوابق تحصیلی:
- کارشناس سازمان برنامه و بودجه
- فوق لیسانس نساجی از دانشگاه امیرکبیر تهران و متخصص سیستم آنالیز از سازمان مدیریت صنعتی

**سوابق اجرایی:
- وزیر صنایع در دولت محمدجواد باهنر
- رییس سازمان تربیت بدنی در دولت دوم آیت الله هاشمی رفسنجانی
- رییس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی
- نامزد هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 1380
- مشاور امور زیربنایی، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های ورزش کشور1393