جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

افزایش خروجی سد زاینده‌رود - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

افزایش خروجی سد زاینده‌رود

دانلود

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان با اشاره به افزایش خروجی سد زاینده رود از بامداد امروز، گفت: هر ماه از تابستان، طی ۲۰ روز آب حداقلی برای کشت تابستانه رهاسازی می‌شود.