رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲ آبان ۱۳۹۸

افزایش تعداد پزشکان - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

افزایش تعداد پزشکان

افزایش تعداد پزشکان از 15 هزار نفر به 111000 نفر و رفع کامل نیاز کشور به جذب پزشک خارجی

آدرس کوتاه :