جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

افزایش تعداد مدارس - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

افزایش تعداد مدارس

افزایش تعداد مدارس


افزایش تعداد مدارس 47 هزار به 194 هزار برای پاسخگویی به رشد دویست درصدی دانش آموزان و مقابله با بی سوادی و  ارتقائ سطح سواد از 35% به 92% باسواد در حال حاضر و کسب جوایز بین الملل در این زمینه

آدرس کوتاه :