رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

افزایش بی سابقه ظرفیت دانشگاه ها - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

افزایش بی سابقه ظرفیت دانشگاه ها

افزایش بی سابقه ظرفیت دانشگاه ها

(از 15 واحد دولتی به 615 واحد)

آدرس کوتاه :