جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

افزایش بی سابقه ظرفیت دانشگاه ها - چهل سالگی

 

 

چهل سالگی انقلاب

افزایش بی سابقه ظرفیت دانشگاه ها

افزایش بی سابقه ظرفیت دانشگاه ها


افزایش بی سابقه ظرفیت دانشگاه ها

(از 15 واحد دولتی به 615 واحد)

آدرس کوتاه :