جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

آغاز - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آغاز

Loading the player...

شوق جوانه و امید شکوفه زدن از همان آغاز و شروع کار در دل ما نقش میبندد.در فیلم کوتاه آغاز پسر بچه کوچکی در آغاز تلاش و کوشش برای یادگیری علم و دانایی و فرهنگ مطمئنا با تخیلات خود برای شغل آینده زندگی میکند.در این میان به اولین مشکل برای یادگیری بر میخورد.بند کفش که نمادی از حرکت کردن و راه افتادن در این مسیر است گره مناسبی نمیخورد و پسر بچه توانایی محکم کردن کفش برای درست طی کردن مسیر را ندارد.لحن روانشناسانه فیلم از وقتی شروع میشود که مادر پسر بچه در مساله وارد میشود.مادر میتواند هر دو بند کفش او را ببندد.ولی به پسر بچه از همین آغاز یادگیری را یاد میدهد.یکی از بندها را میبندد و بند کفش دومی را به خود پسر واگذار میکند.پسر یاد میگیرد و یاد میگیرد که استفاده کردن از تجربه بقیه چقدر میتواند او را در شروع کردن و رسیدن به هدف تخیلات جوانی کمک کند.پسر بند کفش دومی را خودش به راحتی میبندد.محکم میبندد برای طی کردن آن شوق کودکی و شکوفه زدن آن تلاش میکند.

The beginning
Being hopeful is a good sense we wana have from beginning of our life .in this film we see both attempt & effort of a child for learning knowledge, wisdom &culture &his imagination about his future job. In this way he comes across with his first problem .shoe laces are the symbol of walking in this way .they can't knot properly. The son does not have enough ability to knot his shoelaces & walk .we can see Psychological aspect of this film by entering of his mother. She can knot his son's shoes but cant her. Mother just knot one of them & allow him to do the next one by himself. The son done & learn to use other experience to reach his goals. He knots his shoelaces easily & starts his way of attempt & having good sense.