جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

اصفهان من - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اصفهان من

Loading the player...

دانلود

این فیلم درباره توصیف اصفهان در یک جمله از زبان مردم است .مردم اصفهان این شهر را با صفاتی از جمله شهر افسانه ها ،افسانه شهرها ،پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی ،شهر آب و آینه ،شهر گنبد های فیروزه ای و پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی می کنند .
اصفهان به عنوان نمادی از ایثار و فداکاری شناخته می شود.در این فیلم هر کدام از مصاحبه شوندگان تلاش میکنند تا شهر خود را با بهترین عبارت توصیف کنند .توصیف شخصیت مردم اصفهان بخش دیگری از روند جذاب این فیلم می باشد .This film is about the description at the language of people at one sentence .They named Isfahan as city of legends, legendary cities, capital of culture & Islamic civilization, city of water & mirrors, the city of turquoise domes & the capital of Islamic world. Isfahan known as a city of altruism & sacrifice.in this film each of audience tries to describe their city with a best world. Describing the characteristics of them is another interesting part of this film