جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

اصفهان روی موج همدلی و امید - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

اصفهان روی موج همدلی و امید

گروه های جهادی در شهر اصفهان برای به زانو درآوردن ویروس کرونا از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

اصفهان روی موج همدلی و امید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ گروههای جهادی در گوشه گوشه شهر اصفهان به صورت خودجوش و مردمی دست به دست هم داده اند تا با ضدعفونی و گندزدایی شهر ریشه کرونا را خشک کنند.


داوطلبان بسیجی با توزیع خانه به خانه بسته های بهداشتی ، مردم را با مسائل بهداشتی آشنا می کنند .
بسیجیان اصفهانی با ایجاد تونل های مکانیزه خودروهای مردم را به صورت رایگان گندزدایی و ضد عفونی می کنند.


جدیدترین ها