جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

اصفهان در گذر زمان - نمایش محتوای صدا

 

 

اصفهان در گذر زمان

Loading the player...
اصفهان در گذر زمان

این برنامه با استفاده از روايات و اساتيد تاريخ و كارشناسان به اهم مقاطع تاريخي اصفهان پرداخته مي شود
اهميت فراوان اصفهان در مقاطع مختلف تاريخ و لزوم شناساندن آن به نسلهاي مختلف وجود چنين برنامه اي را تاييد مي كند.

تهیه شده در صدای مرکز اصفهان