جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

آش لعابی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آش لعابی

Loading the player...


درشهر خوانسار آش های خوشمزه ای درست می کننددر قدیم آش آلوچه درست می کردند امروزه آش آلووآش رشته گندم وآش جو وآش کشک وآش سیراب گوسفند می پزند آش لعابی از گندم آسیاب شده درست می شود نخود و عدس و لوبیا رابا آن خمیر می کنند وبعد مغز گردو وپیاز را می کوبند وبه آن می افزایند سپس دانه های آسیاب شده رابا نخود ولوبیا وپیاز وآرد گردو باهم مخلوط می کنند ودرآب جوش میریزند بعد نمک وادویه ودارچین به آ ن می افزایند وروغن روی آن می ریزند و با نان برشته می خورند


Ash glaze
City Khansar make a delicious soup.
It was in his old tamarind soup today Lvvash wheat fields of barley wash wash wash of watered sheep curd cook
Ash glaze is made by grinding wheat and beans, peas and lentils to a paste with it
Next the
Onions are those les  
Peas, beans, onions and beans with ground walnuts with the flour mixture
and pour in boiling water
Next adding the salt and spices and cinnamon
Pour oil on it and eat toast