رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

اشتباه پزشک معالج در جراحی دست کودک دوساله - نمایش محتوای خبر

 

 

نمایش خبر

اشتباه پزشک معالج در جراحی دست کودک دوساله

اشتباه پزشک معالج در جراحی دست کودک دوساله


پزشک جراح دیروز دریکی از بیمارستان های اصفهان دست چپ کودک دوساله را جراحی کرد در صورتیکه دست راست آسیب دیده بود و اولیا اعتراض کردند

اشتباه پزشک معالج در جراحی دست کودک دوساله

اشتباه پزشک معالج در جراحی دست کودک دوساله موجب اعتراض اولیا شد. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: پزشک جراح دیروز دریکی از بیمارستان های اصفهان دست چپ کودک دوساله را جراحی کرد در صورتیکه دست راست آسیب دیده بود و اولیا اعتراض کردند. غلامرضا اصغری افزود: اولیا مدعی بودند که کودک آنها هنگام تولد از ناحیه دست راست آسیب دید ه بود که پزشکان تشخیص دادند در دوسالگی جراحی شود. وی گفت: پزشک از اولیا عذرخواهی و اشتباه خود را جبران ودست راست را جراحی کرد و اولیا هم عذرخواهی جراح را پذیرفتند. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: برای ارتقای فرآیندهای بالینی و کاهش خطاهای احتمالی، کمیته کاهش خطای بالینی در این بیمارستان تشکیل شده و این موضوع در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دستور کار قرار گرفته است. غلامرضا اصغری افزود: امیدواریم هر روز شاهد کاهش خطای انسانی در امور پزشکی باشیم

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.