جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

آسیاب آبی نیاسر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آسیاب آبی نیاسر

آسیاب آبی
آسیاب آبی از دیگر آثار تاریخی این شهر هست که از نظر کارشناسان و تحقیقات به عمل آمده و نوع معماری به کاررفته در این بنا حکایت از آن دارد که این آسیاب در درون صفویه بنا نهاده شده است و وجه تسمیه آن نیز به همان دلیل است. نحوه انتقال آب به داخل حمام نیز جالب است و در خور توجه و بدین شکل است که آب از آبشار به وسیله کولهای گلی به داخل هشت گوش زیبایی و از آنجا به داخل حمام هدایت می‌شد و از آنجا به کل حمام انتقال می‌یافت و آب شرب حمام نیز به وسیله کولهای جداگانه بداخل حمام هدایت می شده که هنوز آثارش باقی است. سوخت حمام از هیزم بوده است و حمام دارای خزان بوده است و ورودی هشت ضلع شکل آن بوسیله دالانهایی از بیرون حمام جدا شده است. و اما آسیاب آبی که به وسیله ابی که از آبشار به پائین ریخته می شده به گردش در آمده است به این شکل کارمی کند که آب ابتدا در داخل تنوره‌هایی ذخیره و از آنجا بوسیله کول باریکی که از انتهای تنوره با فشار به چرخه آسیاب می‌ریزد و سنگ آسیاب را به گردش در می‌آورد و گندم و جو را آسیا می‌کند. نوع معماری آسیاب همانند حمام است و باید گفت که این آسیاب تنها آسیاب شهر نبوده و نیست و سایر آسیابها یا از کار افتاده است و یا تخریب شده است وتنها آسیاب فعال شهر همین آسیاب مذکور است.
آسیاب آبی به وسیله آبی که از آبشار به پائین ریخته می‌شده به گردش درآمده است. آب ابتدا در داخل تنوره‌هایی ذخیره و از آنجا بوسیله کول باریکی با فشار به چرخه آسیاب می‌ریزد و سنگ آسیاب را به گردش درمی‌آورد و به این ترتیب گندم و جو را آسیا می‌کند.
نوع معماری آسیاب همانند حمام است و باید گفت که این آسیاب تنها آسیاب قدیمی شهر نیست و سایر آسیاب‌ها یا از کار افتاده یا تخریب شده اند و تنها آسیاب فعال شهر همین آسیاب است.
درفروردین 1393  به‌دنبال بارندگی و افزایش آب آبشار نیاسر و بی‌توجهی به لایروبی مسیر خروجی آب در قسمت فوقانی حمام، محراب نماز این اثر تاریخی فرو ریخت و نیازمند مرمت می‌باشد.
گفتنی است در زمان فعال بودن این بنا، قبل از ورود به نمازخانه حمام صفویه، پاها در حوض کوچکی که به پاشویه معروف بود شست و شو می‌شده و نمازگزاران سپس داخل محراب نماز می‌شدند. در قسمت دیگری از این اثر تاریخی، سنگ سلمانی و لباس کن دیده می‌شود و سقف حمام صفویه در مسیر آبشار و همسطح جاده قرار دارد