جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

آسمان شهر من - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آسمان شهر من

قرنها ست که چشمان زیبا و آسمانی ات نظاره گر مردمانی ست که به امید گوشه ی چشمی از کرمت شهر را ریسه باران می کنند.هر ساله هنگامی که به استقبال آن می آییم هیچگاه فراموش نخواهیم کرد و تو در چشمانمان چیزی را احساس خواهی کرد.و آن چیز نگاه آشنایی است از صفا ومهر. ما می دنیم که عشق همراز دیرینه ی توست. منتظریم قدمت بر چشمانمان بگذاریم

It's been ages since your beautiful and heavenly eyes have been observing the people, who in hope of a small portion of your infinite bless decorate  the city
Every year, we'll never forget it as we come closer to that day and you feel something in our eyes, something that comes from authenticity and warmness .we certainly know that   is your old mate
We're waiting for your glorious arrival

 

{rsmediagallery tags="asemaneshahreman" limit="21" }