جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۹

استفاده مناسب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استفاده مناسب

Loading the player...

سعيد مشغول آب  دادن به گلهاست ولي فشار آب خيلي زياد است که فرشته اي به او ميگويد که با کم کردن فشار آب گلها سالم و آب کمتري هدر مي رود و در ادامه سعيد در ميابد که با کم کردن شعله بخاري از اتلاف گاز جلو گيري مي کند  تا اينکه براي خريد کتاب به کتاب فروشي رفته و وقتي مي خواهد کتاب بخرد با خود مي گويد من که کتاب دارم و دو دل ميشود که اگر کتاب بخرد پولش را هدر داده است ولي راوي داستان به او ميگويد که اگر کتاب بخري و آن را تا آخر بخواني پولت هدر نرفته است و استفاده مناسب از پولش برده است