جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

استاد غفار سردابی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استاد غفار سردابی

Loading the player...


استاد غفار سردابی بافنده ماهر زیلودر کاشان است او بعد از استاد احمد اشرف کاشانی استاد برجسته زیلو بافی  در مرکز هنر های سنتی کاشان مشغول بکار شد. او متولد سال 1322در کاشان می باشد . 60سال است که زیلو بافی می کند ابتدا زیلو بافی را در مغازه زیلو چیان    در پشت مشهد  کاشان آموخت وبیست سال در آنجا بود سپس بیست وپنج سال خود کارگاهی را علم کرد.  واکنون مدتهاست     با مرکزهنرهای سنتی کاشان همکاری دارد. او همزمان سه نقشه وسه سجاده را یکجا می بافد . استاد بیست نقشه را در حفظ دارد .که هرکدام را ازحفظ تا آخر می بافد . کارهای او در مساجد کاشان  وتهران    ونیز مسجد حنانه نجف اشرف وجود دارد.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ