جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

استاد حسن کیانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استاد حسن کیانی

Loading the player...

استاد حسن کیانی هنرمند قفلساز اصفهانی است که در جرقویه اصفهان به دنیا آمد. وی از آهن سخت و فلزات سخت و سنگین قفل هایی می سازد که شاید کمتر کسی به آن توجه کند. وی آهن پاره هار را به خانه می آورد و به آن ها نقش می دهد و قفل هایی می سازد که همه را متحیر می کند. استاد کیانی به فلزات روح می دهد و شکل حیوانات و اشیای زیبا اهمیت آن را بیشتر می کند. از آنجاییکه به اشیا و ابزار قیمتی قفل می زنند ، لذا استاد کیانی هر شی با ارزش را با قفل مخصوص آن تزیین می کند