جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

استاد اکبر میخک - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استاد اکبر میخک

Loading the player...

در عصری که دانش و ارتباطات حف اول را می زند ما برای هویت پیدا کردن کاری بجز تحقیق و تفحص در تاریخ پر افتخار خود نداریم . و انسانهای ریز و درشتی که در طول تاریخ این سرزمین وجود دذارند که با مباحث و ابزار مختلف دنیای خود را تعریف کرده اند .

استاد اکبر میخک ، متولد 1326 در اصفهان هنرمندی که دنیای خود را با خط و رنگ به نمایش گذاشته و تعریف می کند .

خط عنصری است در دست هنرمند خطاط که آنرا بصورت مجموعه ای انعطاف پذیر و شگفت انگیز از نگاره های هندسی و بر هم تابیده درمی آورد .در این سبک هنرمند کیفیتهای جدیدی از حروف به بیننده القا می کند .

حروف منفرد در فضا حول یک محور به حرکت در می آیند و از کثرت به وحدت می رسند و یک فرم واحد را به نمایش می گذارند.

اما آنچه مطرح است گذشته از کثرت در وحدت ، فضاهای پر و خالی ست که در نتیجه آن آثار امکان و قدرت می یابند تا به صورت نقش برجسته و منفرد فضاهای متفاوتی را به نمایش می گذارند .

مبحث فرم ، فضا و خط با هم ترکیب می شوند و فرم کاملا انتزاعی را به وجود می آورند که بازی با خط است .