جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

استاد احمد هنرمند نواز نده نی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

استاد احمد هنرمند نواز نده نی

دانلود

احمد هنرمند در 09/07/1313در اصفهان متولد شد ودر سال 1337از دانشسرای تربیت بدنی فارغ التحصیل وبه استخدام آموزش وپرورش درآمد از سال 1330تا 1337عضو تیم کلنی فوتبال وبسکتبال اصفهان بود

در سالهای 47و48به طور متدیک هند بال را در سراسر ایران تدریس و7جزوه آموزش هندبال را بین دبیران ورزش توزیع کرد در سال 1362به عنوان مدرس موسیقی در رشته نی وآواز درهنرستان هنر های زیبا تدریس نمود.

کتابی از او در زمینه سفره هفت سین وفلسفه آن در سال 1387به چاپ رسانده است او تبحر خاصی در دستگاههای موسیقی ونواختن  نی دارد و سالها شاگردی استاد یاوری را نموده است