جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

اسامی پذیرفته شدگان باشگاه فضای مجازی صداوسیمای مرکز اصفهان - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

اسامی پذیرفته شدگان باشگاه فضای مجازی صداوسیمای مرکز اصفهان

اسامی پذیرفته شدگان باشگاه فضای مجازی

اسامی پذیرفته شدگان باشگاه فضای مجازی صداوسیمای مرکز اصفهان

اسامی پذیرفته شدگان باشگاه فضای مجازی صداوسیمای مرکز اصفهان به شرح زیر می باشد:
1-میثم عبدالهی
2-احسان عکاف زاده
3-عرفان غلامی
4-مهران محتشم دوست
5-حامد صفرزاده
6-امیرآقادادی
7-محمدجوهری
8-یوسف هاشمی
9-نیلوفر دلیری
10-زهراشهیدی
11-زهرا زاهدی
12-نیلوفر فرهمند
13-فرزانه خاشعی
14-فریبافرهادی
15-نرگس بهرامی
16-فاطمه محمودی
17-حسین مهزادی منش
18-سعیداسماعیلی
19-هومن رفیعی
20-محمدرضا بیگی
21-محسن زمانیان
22-مرضیه علی بالایی
23-زهرا زمیان مزرعه نو
 24-سعیداسماعیلی
25-زهراغضنفری
توجه : تاپایان بهمن ماه با کلیه پذیرفته شدگان تماس گرفته خواهد شد.


جدیدترین ها