جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

از علم تا عمل - نمایش محتوای صدا

 

 

از علم تا عمل

Loading the player...
از علم تا عمل

برنامه از علم تا عمل 48 برنامه  25 دقیقه ایی با ساختار ترکیبی ساده است که در صدای مرکز اصفهان تهیه ورزهای سه شنبه راس ساعت 17 از این شبکه پخش می شود برنامه از علم تا عمل درباره دستاوردهای علمی استان که به مرحله اجرا در آمده اند وهم اکنون این طرحها در حال انجام است پرداخته وبا توجه به اینکه امسال
(1395) رااز سوی مقام معظم رهبری سال اقدام وعمل نام گرفته است این برنامه تهیه شده وبا هدف تبیین وتبلیغ این شعار پخش می شود .

 

تاریخ تولید: 1395

تهیه کننده ونویسنده : ماجد گودرزی