جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

ارگ تاریخی گوگد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ارگ تاریخی گوگد

Loading the player...

ارگ تاریخی گوگد دومین بنای خشتی ایران بعد از ارگ بم است . که تاریخ وزمان ساخت آن در دوران صفویه به حدود چهار قرن پیش می رسد . تنها سند مکتوبی که از این بنا موجود می باشد   متعلق   به حدود 140سال پیش است  که نشان می دهد نصف بنای ارگ توسط شخصی به نام علیخان   به  عنوان مهریه به همسرش واگذار شده واز آن پس به عنوان ارگ علیخانی نامیده شده است .ارگ گوگد   وشهر گلپایگان در مسیر جاده معروف به ابریشم که جاده اصلی تجاری دوران قدیم بوده ،قرار داشتند.  ارگ گوگد در زمان صلح به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار می گرفته  و  با توجه به وضع و  موقعیت ویژه خود نسبت به کاروانسراهای مجاور ،محل استراحت کاروان تجار سرشناس ویا حاکمان ووالی های سایر ایالات ایران بوده است وحتی به استناد اظهارات افراد مسن شهر   گوگد آقامحمد خان قاجار نیز در لشکر کشی های خود چند روزی را در این محل استراحت کرده است .ارگ    تاریخی گوگ در زمان جنگ وحمله اشرار به عنوان دژنظامی مورد استفاده قرار می گرفته است  و در بالای درب  ورودی شمالی قسمتی به عنوان شاه نشین وجود داشته است  که هم اکنون به عنوان سوئیت ویژه می باشد . ارگ گوگد به شماره 2574 در فهرست آثار ملی ایران  به ثبت رسیده است .فضایی کاملا سنتی دارد  حیاطی سر سبز ،حوضی بزرگ وپر آب وپنجره هایی منبت کاری وچوبی دیوار هایی از کاهگل با رنگ خوش وعطری دلنشین ،شبستان هایی تودر تو فضای باغ ایرانی را زنده می کند.