جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

ارتباط تلفنی استاندار با شبکه خبر و ارائه گزارش - تولیدات فضای مجازی

 

 

تولیدات فضای مجازی

ارتباط تلفنی استاندار با شبکه خبر و ارائه گزارش

ارتباط تلفنی استاندار با شبکه خبر و ارائه گزارش

ارتباط تلفنی استاندار با شبکه خبر و ارائه گزارش

گفتگوی دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان با شبکه خبر- ۵ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۵
دکتر عباس رضایی، استاندار اصفهان: ارائه گزارش از غربالگری مبادی اصلی اصفهان

۱۵۹ هزار و سیصد و چهل پنج خودرو متوقف و غربالگردی از سرنشینان خودروها انجام شده است.

تعداد خدمات گیرندگان ۳۵۵ هزار و پانصد و شصت و نه نفر

افراد بدون علامت ۳۵۴ هزار و چهارصد و سی هشت نفر بوده است.

تعداد نفرات علامت دار(تب دار) ۱۱۳۱ نفر بوده اند.از ورود  افراد دارای علامت به اصفهان ممانعت بعمل آمده و به مراکز درمانی معرفی شده اند و از خروج شهروندان دارای علامت جلوگیری بعمل آمده و برای قرنطینه خانگی و به مراکز درمانی هدایت شده اند.

تا ۵ فروردین ۹۹ ورودی وسیله های نقلیه به اصفهان ۸۱ درصد  و خروجی از اصفهان ۸۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه داشته است.

استان اصفهان در حال حاضر در وضعیت *قرمز* است.

 


جدیدترین ها