جهش تولید | دوشنبه، ۵ آبان ۱۳۹۹

ارتباط با شبکه شما - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ارتباط با شبکه شما

Loading the player...

برنامه بامدادی ارتباط با شبکه شما با نگرش معرفی آداب و رسوم مکانهای دیدنی و آشپزی های محلی در شبکه جهانی و سراسری شما می باشد . به همین دلیل هر روز صبح ارتباط  این شبکه با یکی از استانها برای معرفی آن استان می باشد در نتیجه هر سی روز یک بار شبکه اصفهان باید برنامه ای هم راستا با برنامه با مدادی خود در ارتباط با شبکه شما داشته باشد کل آیتم ها همان برنامه های صبحگاهی رایج در شبکه ولی با هدف معرفی بیشتر استان اصفهان است

عوامل برنامه

تهیه کننده : رضا صالحی

کارگردان : احسان کاظمی

تدوین : علی شاهین