جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

آرامگاه بی بی مریم در تخت فولاد اصفهان - نمایش محتوای مجازی

 

 

اخبار فضای مجازی

آرامگاه بی بی مریم در تخت فولاد اصفهان

آرامگاه بی بی مریم در تخت فولاد اصفهان


دانلود

بی‌بی مریم ایلخان بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی، خواهر علیقلی خان سردار اسعد و مادر علیمردان خان بختیاری، محمدعلی‌خان و مصطفی قلی‌خان (فرزند علیقلی خان چهارلنگ) بود. او از پیشگامان مطالبه حقوق زنان و مدافعان ملی سرزمین ایران در برابر متجاوزان روس و انگلیس در جنگ جهانی اول بود. مورخان شمار لشگر بی بی مریم را بیش از ۳۰۰۰ سوار دانسته‌اند. جنگجویانی اسب سوار و برنو به دست که برای یاری فرمانده خود بی بی مریم بختیاری و دفاع از میهن آماده جان فشانی بودند.
آرامگاه سردار مریم بختیاری در تکیه میرفندرسکی، از مجموعه تکایای آرامستان تخت فولاد اصفهان است.

برای مشاهده فیلم روی دانلود کلیک کنید.

آدرس کوتاه :